• Regulamin biblioteki

     1. Z biblioteki i czytelni mogą korzystać wszyscy uczniowie, ich rodzice (prawni opiekunowie)
      oraz pracownicy szkoły.
     2. Ze zgromadzonych w bibliotece zbiorów można korzystać wypożyczając je do domu lub przeglądając
      na miejscu.
     3. Niektóre wydawnictwa z księgozbioru podręcznego mogą być wypożyczone do domu pod koniec dnia pracy biblioteki pod warunkiem ich zwrotu następnego dnia pracy o godz. 8.00.
     4. Jednorazowo można wypożyczyć TRZY książki (w tym jedną lekturę) na okres trzech tygodni.
      Przed wypożyczeniem czytelnik powinien obejrzeć książki, a zauważone uszkodzenia zgłosić nauczycielowi bibliotekarzowi.
      Uczniowie przygotowujący się do konkursów mają prawo do wypożyczenia jednorazowo większej
      ilości książek.
     5. Zbiory biblioteki są szkolną własnością, którą powierza się czytelnikom.
      Wypożyczone materiały należy chronić przed zniszczeniem i zagubieniem.
     6. Czytelnik, który zgubi lub zniszczy książkę (lub inny dokument ze zbiorów bibliotecznych)
      musi odkupić taką samą lub inną wskazaną przez nauczyciela bibliotekarza pozycję o wartości odpowiadającej aktualnej antykwarycznej cenie pozycji zgubionej (zniszczonej).
     7. Do biblioteki należy wchodzić spokojnie, bez odzieży wierzchniej, torby należy zostawić
      w wyznaczonym miejscu.
      W bibliotece nie spożywa się posiłków, nie pije się napojów.
     8. Dostęp do księgozbioru oraz czasopism jest wolny.
      Wykorzystane czasopisma i książki należy odłożyć na ustalone miejsce lub poprosić o pomoc
      nauczyciela bibliotekarza (pomocnika bibliotekarza).
     9. Uczniowie mogą wypożyczać zbiory biblioteczne na okres ferii letnich i zimowych.
     10. W przypadku zmiany szkoły czytelnik zobowiązany jest zwrócić do biblioteki wypożyczone materiały.
     11. Absolwenci wypożyczone książki i inne rodzaje zbiorów bibliotecznych muszą zwrócić do biblioteki
      przed końcem roku szkolnego (w wyznaczonym wcześniej terminie).