• Program Polsko - Amerykańskiej Fundacji Wolności

   • Pasje młodzieży alternatywą dla komputera

    Projekt realizowany w szkole jest odpowiedzią na trudny i wszechobecny problem nagminnego korzystania młodzieży z Internetu.

    Realizacja projektu z grupą 22 uczniów z klasy 8B zakłada:
    - przeprowadzenie profesjonalnych zajęć teatralnych w Bałtyckim Teatrze Dramatycznym w Koszalinie;
    - opracowanie scenariuszy filmów;
    - realizację wyreżyserowanych filmów i ich montaż;
    - podsumowanie projektu poprzez organizację seansu w Kinie "Zorza"
    w Sianowie.

     

 • Celem projektu jest wzmacnianie umiejętności społecznych wśród młodych ludzi pochodzących z terenu gminy Sianów. Projekt jest odpowiedzią na trudny i wszechobecny problem nagminnego korzystania młodzieży ze smartfonów, tabletów i gier komputerowych, języka hejtu, mowy nienawiści, przemocy internetowej w mediach społecznościowych. Negatywne oddziaływanie Internetu na młodych ludzi powoduje coraz bardziej zauważalne zjawiska zatracania więzi społecznych i rodzinnych, powodując utratę kontaktu z rówieśnikami, rodziną i społecznością lokalną. Młodzież pozbawiona jest umiejętności pracy zespołowej, nie ma pomysłów spędzania wolnego czasu w sposób kreatywny.

  Młodzież dzięki udziałowi w projekcie nabędzie wielu nowych kompetencji takich jak: umiejętność samodzielnej realizacji postawionych celów, umiejętności pracy w zespole, nauka praktycznych umiejętności i planowanie ich wykonania.