• Szkolna Kasa Oszczędności w szkole działa od 2012 r. Jest to program edukacji finansowej prowadzony przez PKO Bank Polski I Oddział w Koszalinie. Opiekunami SKO w szkole są pani Joanna Drejska i Alicja Kiedrowska.

  Do SKO mogą należeć uczniowie w wieku od 5 do 13 lat. Każdy uczeń ma założone konto internetowe, na które rodzic lub babcia czy dziadek może mu przelewać pieniądze. Uczeń ma wgląd do konta (konto ma ciekawą szatę graficzną, jest dostosowane do wieku dziecka), ale nie może samodzielnie wypłacać z niego oszczędności. Oszczędności w kwocie do 200 zł wypłacić może opiekun SKO na koniec roku szkolnego, większe kwoty w dowolnym momencie może wypłacić rodzic w banku.

  Uczeń otrzymuje legitymację SKO oraz książeczkę oszczędnościową. Pieniądze można raz w tygodniu (w uzgodnionym terminie) wpłacać do wychowawcy – wychowawca odnotuje wpłatę w książeczce, przekaże pieniądze opiekunowi SKO, który przeleje je na konto ucznia. Minimalna kwota wpłaty – 2 zł.

  Konto jest oprocentowane 0,3% do kwoty 2500 zł, 0,1% powyżej tej kwoty. Prowadzenie konta jest bezpłatne.

  W ramach działalności SKO w szkole uczniowie mogą brać udział w różnych konkursach, prowadzone są lekcje na temat ekonomii i zarządzania zasobami finansowymi, organizowane są wycieczki do banku.

   

  Zachęcamy do wstępowania w szeregi SKO-wiczów!

   

  Szczegółowe informacje:

  https://www.pkobp.pl/klienci-indywidualni/dla-dzieci/sko-szkolne-kasy-oszczednosci/