• Świetlica czynna codziennie w godzinach:

     7.00 - 17.00

     Wychowawcy świetlicy:
     pani Magdalena Dobrzycka

     pani Paula Kosmowska
     pani Marlena Ochocka