• Polityka prywatności

   • Szkoła Podstawowa nr 2 zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej http://sp2sianow.biposwiata.pl

    Data publikacji strony internetowej: 2010-08-08

    Data ostatniej istotnej aktualizacji strony: 2020-09-21

    Status pod względem zgodności z ustawą

    Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

    Deklarację sporządzono dnia: 2020-09-21

    Deklarację ostatnio aktualizowano dnia: 2020-09-21

    Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

    Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

    Informacje zwrotne i dane kontaktowe

    W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.

    Osobą kontaktową jest Ireneusz Megiel , adres e-mail: sp2@sianow.pl , telefon: 943185218.

    Informacja zwrotna

     

    Zagłoszenia na adres sp2@sianow.pl

     

    Postępowanie odwoławcze

     

    Zgłoszenia na adres sp@sianow.pl

     

    Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

    Dostępność architektoniczna

    Dostosowanie wejść do budynków

    tak

    Dostosowanie korytarzy

    tak

    Dostosowanie schodów

    nie

    Dostosowanie wind

    tak

    Dostępność pochylni

    nie

    Dostępność platform

    nie

    Dostępność informacji głosowych

    nie

    Dostępność pętli indukcyjnych

    nie

    Dostosowanie parkingów

    tak

    Prawo wstępu z psem asystującym

    tak

    Dostępność tłumacza języka migowego

    nie

    Dodatkowe informacje

    Jeszcze większa dostępność

    nie

    Deklaracja poprawy dostępności

    tak

    Rejestr zmian

    Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 21 września 2020 17:43
    Dokument wprowadzony do BIP przez: Ireneusz Megiel
    Ilość wyświetleń: 61

    25 września 2020 18:51 (Ireneusz Megiel) - Aktualizacja deklaracji dostępności.

     

    Polityka skierowana jest do użytkowników strony internetowej sp2sianow.edupage.org
    W Polityce zostały opisane zasady gromadzenia oraz wykorzystywania danych użytkowników serwisu, które są gromadzone bezpośrednio od nich lub za pośrednictwem plików cookies oraz podobnych technologii.

    Administrator danych i kontakt do niego.

    Administratorem danych gromadzonych w związku z korzystaniem z Serwisu jest Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 w Sianowie, 76-004 Sianów, ul. Dworcowa 26a, tel. 94 3185 218, e-mail: sp2@sianow.pl

    W sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych przez Administratora można kontaktować się z wykorzystaniem powyższych danych adresowych lub z wykorzystaniem formularza na dole strony.

    Zakres zbieranych danych.

    1.   Serwis umożliwia Pani/u kontaktowanie się z Administratorem i przekazanie mu Pani/a danych identyfikacyjnych, kontaktowych, a także związanych z treścią wiadomości m.in poprzez formularz znajdujący się w zakładce Kontakt oraz droga mailową.

    2.   Administrator gromadzi dane związane z Pani/a aktywnością, jak na przykład czas spędzony na stronie, wyszukiwane frazy, liczba wyświetlonych podstron, data i źródło wizyty. Dane przesyłane na serwery są szyfrowane za pomocą protokołu SSL/TLS. Oznacza to, że dane osobowe nie są przesyłane w warstwach sieciowych jako zwykły tekst (plain-test). 

    Źródło danych.

    1.   Jeżeli kontaktowała się Pani/Pan z Administratorem, dane zostały udostępnione nam bezpośrednio od Pani/a.

    2.   Jeżeli Pani/a dane zostały przekazane w związku z załatwianą sprawą przez osobę, która tę sprawę skierowała do Administratora, to źródłem danych jest ta osoba. W takim wypadku Administrator otrzymuje dane identyfikacyjne, adresowe i związane ze sprawą, jak opis sprawy.

    Prawo do wycofania zgody.

    Zgodę na przetwarzanie danych może Pani/Pan wycofać w dowolnym momencie kontaktując się z Administratorem. 

    Uprawnienia wynikające z RODO w zakresie przetwarzanych danych

    Ma Pani/Pan prawo:

    *    żądać od Administratora wglądu do Pani/a danych, a także otrzymania ich kopii (art. 15 RODO);

    *    żądać od Administratora sprostowania lub poprawienia danych (art. 16 RODO) - w odniesieniu do żądania sprostowania danych, gdy zauważy Pani/Pan, że dane są nieprawidłowe lub niekompletne;

    *    żądać od Administratora usunięcia danych (art. 17 RODO);

    *    żądać od Administratora ograniczenia przetwarzania (18 RODO) - np. gdy zauważy Pani/Pan, że dane są nieprawidłowe - może Pani/Pan żądać ograniczenia przetwarzania swoich danych na okres pozwalający nam sprawdzić prawidłowość tych danych);

    *    wniesienia skargi w związku z przetwarzaniem przez Administratora Pani/Pana danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

    Odbiorcy Pani/Pana danych osobowych

    Odbiorcami Pani/a danych osobowych mogą być wyłącznie podmioty, które uprawnione są do ich otrzymania na mocy przepisów prawa. Ponadto Pani/a dane mogą być udostępnione kurierom, operatorom pocztowym, dostawcy hostingu, serwera poczty.

    Czas przechowywania danych

    Pani/a dane osobowe będą przechowywane do czasu wycofania zgody lub do czasu załatwienia sprawy, a następnie do upływu okresu przedawnienia roszczeń stron związanych z jej realizacją.

    Przekazywanie danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej

    Pani/a dane nie będą przekazywane do Państw trzecich ani organizacji międzynarodowych

    Wykorzystywanie plików cookies oraz podobnych technologii

    Serwis umożliwia gromadzenie informacji o użytkowniku za pośrednictwem cookies oraz podobnych technologii, których korzystanie najczęściej wiąże się z zainstalowaniem tego narzędzia na urządzeniu użytkownika (komputer, smartfon, itd.). Wykorzystuje się te informacje do zapamiętywania decyzji użytkownika (wybór czcionki, kontrastu, akceptacja polityki), utrzymania sesji użytkownika (np. po zalogowaniu), zapamiętania hasła (za zgodą), gromadzenia informacji o urządzeniu użytkownika oraz jego wizycie służące do zapewnienia bezpieczeństwa, ale także analizy wizyt i dostosowania treści.

    Informacje pozyskane za pośrednictwem cookies oraz podobnych technologii nie są łączone z innymi danymi użytkowników Serwisu, nie służą też do ich identyfikacji przez Administratora.

    Użytkownik ma możliwość ustawić w przeglądarce blokowanie określonych rodzajów cookies i innych technologii, poprzez określenie na przykład, że dozwolone będą tylko i wyłącznie te, które są niezbędne do poprawnego wyświetlenia strony. Domyślnie większość przeglądarek dopuszcza stosowanie wszystkich cookies, jednak użytkownik ma możliwość zmiany tych ustawień w dowolnym momencie, może także usunąć zainstalowane już pliki cookies. Każda z przeglądarek umożliwia takie działanie poprzez jedną z dostępnych w ustawieniach lub preferencjach opcji.

    Użytkownik ma także możliwość korzystać ze strony w tzw. trybie incognito, który blokuje możliwość gromadzenia danych o jego wizycie.

    Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień przeglądarki, tzn. z domyślnym akceptowaniem plików cookies i podobnych technologii oznacza zgodę na ich wykorzystanie do określonych powyżej celów. Administrator nie wykorzystuje uzyskanych informacji do celów marketingowych.

  • EduPage and the GDPR

   Aby dowiedzieć się, w jaki sposób strony EduPage spełniają wymogi RODO, odwiedź stronę poniżej: edupage.org/gdpr
    

   Polityka prywatności

   Ochrona danych osobowych na stronach EduPage traktowana jest bardzo poważnie. Odwiedź stronę poniżej, aby dowiedzieć się w jaki sposób chronione są Twoje dane osobowe: Polityka prywatności

    
  • Napisz do nas

   If you have any questions about data protection of personal data on our school, please send us a message using this contact form.
   wczytywanie danych z serwera, proszę czekać