1. Z Multimedialnego Centrum Informacyjnego (MCI) mogą korzystać wszyscy uczniowie, ich rodzice (prawni opiekunowie) oraz pracownicy szkoły w godzinach pracy biblioteki.
     2. MCI służy do celów edukacyjnych.
     3. Internet służy wyłącznie jako źródło wiedzy i informacji.
     4. Przy jednym stanowisku komputerowym mogą pracować najwyżej dwie osoby.
     5. Maksymalny czas pracy przy stanowisku komputerowym wynosi 1 godzinę.
     6. Użytkownik ma obowiązek:
      - zapoznać się z Regulaminem MCI,
      - informować nauczyciela bibliotekarza o nieprawidłowym działaniu komputera oraz zauważonych uszkodzeniach technicznych,
      - znać tematykę poszukiwanych w Internecie zagadnień (poprawną pisownię fachowych terminów, adres internetowy),
      - po wykonaniu prac pozamykać wszystkie używane programy, usunąć zapisane przez siebie pliki i pozostawić ekran monitora z wyświetlonym pulpitem,
      - zachować ciszę i nie zakłócać pracy innym użytkownikom,
      - stosować się do poleceń nauczyciela bibliotekarza.
     7. Nie wolno:
      - instalować własnych programów i dokonywać zmian w istniejącym oprogramowaniu, w tym zmian na pulpicie,
      - wyłączać i włączać urządzeń do sieci elektrycznej bez zgody nauczyciela bibliotekarza.
     8. W bibliotece można drukować jedynie materiały niezbędne do celów dydaktycznych po uzyskaniu zgody nauczyciela bibliotekarza.
     9. W przypadku nieprzestrzegania Regulaminu praca użytkownika zostanie przerwana.
     10. Za wszelkie mechaniczne uszkodzenia sprzętu komputerowego i oprogramowania odpowiada finansowo użytkownik, jego rodzic (prawny opiekun).