• ZEBRANIA

    • Terminy zebrań z rodzicami i dyżurów nauczycieli dla rodziców

     12 września 2018 r. - zebranie z rodzicami

     14 listopada 2018 r. - konsultacje indywidualne, dyżur nauczycieli

     12 grudnia 2018 r. - zebranie z rodzicami (informacja o przewidywanych ocenach śródrocznych)

     27 lutego 2019 r. - zebranie z rodzicami

     10 kwietnia 2019 r. – konsultacje indywidualne, dyżur nauczycieli

     22 maja 2019 r. - zebranie z rodzicami (informacja o przewidywanych ocenach rocznych)