• Świetlica czynna codziennie w godzinach:

     7.00 - 17.00

     Wychowawcy świetlicy:
     Magdalena Dobrzycka, Aleksandra Kulesza, Izabela Piotrowska