• SEKRETARIAT

   • SEKRETARIAT SZKOLNY
    czynny codziennie 7.00 - 16.00

    Od 1 lipca 2018 r. kierownikiem administracyjno - gospodarczym jest pani Oliwia Skórka, która prowadzi dokumentację pracowników i uczniów, prowadzi sekretariat, udziela informacji i kieruje grupą pracowników administracji i obsługi. 

    W sekretariacie Szkoły pracuje ponadto pani Jolanta Kapłon, która skrupulatnie prowadzi ewidencję szkolną, zajmuje się tzw. małą poligrafią. Pani Jola jest autorką większości pięknych dyplomów i kart pamiątkowych,
    które uczniowie otrzymują z różnych okazji.