• SEKRETARIAT

   • SEKRETARIAT SZKOLNY
    czynny codziennie 7.00 - 16.00

    Od 1 lipca 2018 r. kierownikiem administracyjno - gospodarczym jest pani Oliwia Skórka, która prowadzi dokumentację pracowników i kieruje grupą pracowników administracji i obsługi. 

    W sekretariacie pracuje sekretarz szkoły pani Jolanta Kapłon, która skrupulatnie prowadzi ewidencję szkolną, wydaje legitymacje i bilety miesięczne, przyjmuje opłaty za obiady i pobyt dzieci w oddziałach przedszkolnych, prowadzi sekretariat, udziela informacji, zajmuje się tzw. małą poligrafią. Pani Jola jest autorką większości pięknych dyplomów i kart pamiątkowych, które uczniowie otrzymują z różnych okazji.